Privacybeleid

ESSH, gevestigd aan de Van Eeghenlaan 27, 1071 EN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zie ook: Contact | Seksuoloog Amsterdam ESSH.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ESSH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres / locatiegegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ESSH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • ESSH analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESSH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijke bewaartermijn van tenminste 5 tot 7 jaar, tenzij anders vermeld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Hetgeen u mogelijk bespreekt met de seksuoloog valt onder het beroepsgeheim en deze gegevens zullen derhalve niet worden gedeeld. ESSH deelt uw persoonsgegevens mogelijk met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Door bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt gezorgd voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ESSH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ESSH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om de cookies, vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) en bijbehorende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool ‘Real Cookie Banner’. Details over hoe ‘Real Cookie Banner’ precies functioneert, vind je op <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context wordt geleverd door Art. 6 (1) lit. c GDPR en Art. 6 (1) lit. f GDPR. Ons rechtmatig belang betreft het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het tot stand komen van een contract. Je bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als je geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen we je toestemmingen niet beheren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

GoogleAnalytics, analytische cookie die websitebezoek meet (26 maanden)

Hotjar, analytische cookie die websitebezoek meet (12 maanden)

cookie_notice_accepted, administratie van cookie acceptatie (12 maanden)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESSH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@essh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ESSH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ESSH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@essh.nl

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@essh.nl of via de bovenaan deze pagina genoemde link. Alvast bedankt en vriendelijke groet.